Hallo allen,

Fotoclubleden van de FC Oldenzaal kunnen gratis meedoen met het Holland International Image Circuit 2014, mits gezamenlijk ingestuurd.  Echter wij moeten als werkgroep dit keer de dvd insturen per 1 December a.s.

Wij willen jullie dan ook vragen voor 1 December even de moeite te nemen om digitaal de bestanden op DVD  of cd of nog gemakkelijker via de website Wetransfer aan te leveren.  Graag sturen naar  mailto:raymond@schrave.nl  (dit is een ‘rechtstreekse link’. Het mail adres zélf is zonder de ‘mailto:’). Je zult een bevestiging voor ontvangst via mail ontvangen.

Deze onderstaande gegevens kun je (uitgebreid )ook nalezen op Holland International Image Circuit.

Iedere deelnemer mag maximaal 4 werken per sectie inzenden, maximaal 12 totaal.

a. Vrij onderwerp, (PID-Color-Open)   Alle technieken zijn toegestaan, dit geldt alleen voor deze sectie.

b. Monochroom (PID-Monochrome-Open)   Definitie FIAP: Een zwart-wit werk bevat de tonen grijs van zeer donker (zwart) tot zeer licht (wit) en is een monochrome werk met al de beschikbare tonen grijs. Een zwart-wit werk getoond in een kleur blijft een monochrome werk geschikt om te worden getoond in de zwart-wit categorie; zo een werk kan worden gereproduceerd in zwart-wit in de catalogus van een salon met FIAP Patronage. Aan de andere kant als een zwart-wit werk wordt veranderd met een deeltoning of door toevoeging van een kleur wordt het een kleur werk (polychrome) die in de kleuren categorie thuis hoort; zulk een werk valt onder kleuren reproductie in de catalogus van een salon met FIAP Patronage.

Definitie PSA:

Een Monochroom werk heeft gevarieerde tinten van niet meer dan één kleur. (gevarieerde tinten van die kleur van heel licht tot heel donker) Dit mag iedere enkele kleur zijn. Multi getinte beelden (gevarieerde tinten van twee of meer kleuren) en grijs getinte beelden met een accent kleur zijn niet toegestaan.

c. Reisfotografie (PTD)

Een reisfoto moet het gevoel van tijd en plaats uitdrukken, en de onderscheidende kenmerken of de cultuur in zijn natuurlijke staat van een land portretteren. Er zijn geen geografische beperkingen. Close-up foto’s van mensen of voorwerpen moeten onderscheidende omgeving bevatten. Technieken die aan een element van het oorspronkelijke beeld toevoegen, het verplaatsen, vervangen of verwijderen, behalve door bijsnijden, zijn niet toegestaan. Alle aanpassingen moeten natuurlijk lijken. Omzetten naar monochroom is aanvaardbaar. Afleidingen, zoals infrarood, onaanvaardbaar.

Voor alle secties geldt:

De originele beelden dienen door de inzender zelf te zijn gemaakt.

Voor alle secties geldt, indien er sprake is van dierenleed: Beelden waarop duidelijk te zien is dat er sprake is van dierenleed, zullen door de juryleden op hun context worden beoordeeld. Het formaat van de ingezonden beelden dient maximaal 1920 pixels horizontaal en/of maximaal 1080 pixels verticaal te zijn (de digitale projector voor jurering heeft een maximale resolutie van 1920×1080 pixels), van het formaat jpg kwaliteit 8 tot 12, kleurruimte sRGB en maximaal 2,5MB. Als u beelden aanlevert die met een hogere resolutie worden die automatisch geconverteerd naar bovengenoemde maximale waarde met behoud van de breedte-hoogte verhouding. Kleinere resoluties worden kleiner geprojecteerd.

Geef sectie en titel even aan bij foto, zodat Raymond ze goed kan plaatsen.

Veel succes, wij rekenen op jullie.

De werkgroep, David, Raymond, Xenia en José