Club informatie

Fotoclub Oldenzaal

Secretariaat: Fotoclub Oldenzaal,  secretaris@fcoldenzaal.nl

Voor verdere informatie over organisatie en bestuur zie: Bestuur

Penningmeester: Fotoclub Oldenzaal, Oldenzaal,

ING-Bank rekeningnummer, NL39 INGB 0004 4412 39 t.n.v. Fotoclub Oldenzaal.

 

Locatie Club Bijeenkomsten:

Woonzorgcentrum De Zonnestraal

Johanna van Burenlaan 4

7576 AV  Oldenzaal

(Ingang aan de parkeerplaats)

 

Bijeenkomsten:

Zie Agenda

Aangesloten bij Fotobond BNAFV, clubnummer 0513.

Ingeschreven bij KvK Twente & Salland onder nr. 40076784.

 

Een club voor enthousiaste amateur-fotografen

Fotoclub Oldenzaal is een relatief jonge club. Opgericht op 7 november 1992 en in korte tijd had de club al twintig leden. De club groeide snel tot één van de grotere fotoclubs in Twente en heeft nu gemiddeld vijftig leden. Oldenzaal is aangesloten bij de Fotobond (BNAFV) en maakt deel uit van de afdeling Twente. De leden van Fotoclub Oldenzaal zijn hierdoor automatisch lid van deze organisatie. Hierdoor kunnen zij deelnemen aan fotowedstrijden en andere activiteiten in regionaal, landelijk en internationaal verband.

Fotoclub Oldenzaal is zeer actief. Er is een uitgebreid programma, waarbij zowel de beginnende als gevorderde fotograaf wordt bediend. Ongeveer 16 keer per jaar is er, op de maandagavond, een clubbijeenkomst. Deze avonden vinden plaats in de kantine van zorgcentrum De Zonnestraal te Oldenzaal. De avonden staan te allen tijde in het teken van de fotografie, van een presentatie tot workshops, waarbij speciale technieken worden behandeld. Foto’s kunnen altijd worden meegenomen om te worden besproken, in kleine groepen, of o.l.v. een bespreker. Wij fotograferen in clubverband tijdens studio avonden en tijdens “fotosafari’s” (gezellige uitstapjes naar fotogenieke plekken). Verder is er een groep die zich bezig houdt met beeldbewerking, waarin de leden gezamenlijk hun kennis en kunde verder ontwikkelen.

De clubavond met jury is een belangrijk onderdeel van de fotoactiviteiten. Alle leden kunnen er aan meedoen. Per jaar worden er drie thema’s vastgesteld (waarvan één vrij onderwerp) en een externe jury beoordeelt en bespreekt de inzendingen.

Een keer per jaar kunnen alle leden deelnemen aan de jaarlijkse expositie in de Oldenzaalse bibliotheek. Verder wordt deelgenomen aan wedstrijden en exposities in regionaal en landelijk verband.

Bent u geïnteresseerd en wilt u eens komen kijken op een bijeenkomst? Neem dan contact op met de secretaris van de club.